„Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią,       

będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych,       

  stało się źródłem radości i nadziei.”

 

Zdrowych, spokojnych i radosnych

Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych w rodzinnym gronie,

pachnących wiosną i

budzącą się do życia przyrodą.

 

Zarząd, Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae

w Raszowej