nauczycielka wychowania przedszkolnego, germanistka, wicedyrektor

nauczycielka wychowania przedszkolnego

nauczycielka wychowania przedszkolnego

nauczycielka wychowania przedszkolnego

nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda

nauczycielka wychowania przedszkolnego i języka niemieckiego

nauczycielka wychowania przedszkolnego i języka niemieckiego

nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda, nauczyciel historii

nauczycielka języka angielskiego

nauczyciel religii

wolontariuszka z Niemiec

wolonariusz z Niemiec

sekretariat

kucharka

pomoc techniczna

asystent przedszkola