nauczycielka wychowania przedszkolnego, germanistka, wicedyrektor

nauczycielka wychowania przedszkolnego

nauczycielka wychowania przedszkolnego

nauczycielka wychowania przedszkolnego

nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda

nauczyciel religii

nauczycielka języka angielskiego

nauczycielka wychowania przedszkolnego i języka niemieckiego

nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda, nauczyciel historii

sekretariat

kucharka

pomoc techniczna

asystent przedszkola