• nauczanie dwujęzyczne (w języku polskim i niemieckim),
  • wg metody Marii Montessori,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka (zajęcia odbywają się w małych grupach),
  • wykwalifikowaną i kochającą dzieci kadrę pedagogiczną ,
  • naukę języka angielskiego juz od przedszkola oraz szkole
  • urozmaicone  posiłki dla dzieci szkolnych
  • świetlicę szkolną z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych
  • zajęcia rekreacyjne w czasie ferii zimowych i wakacji (mnóstwo projektów oraz wyjazdów)
  • liczne wycieczki, przedstawienia, imprezy okolicznościowe
  • w razie potrzeby opiekę specjalistyczną logopedy, pedagoga, psychologa, oraz innych specjalistów
  • szeroką współpracę placówki z Rodzicami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!