W roku szkolnym 2021/22 opłaty wynoszą:

Czesne

150 zł
płatne przez 10 miesięcy w roku.

Obiady

9 zł/ dla chętnych

Dodatkowo płatne

Zajęcia dodatkowe/ pozalekcyjne/ dla chętnych


Regulamin opłat czesnego dostępny w sekretariacie.