W roku szkolnym 2022/23 opłaty wynoszą:

Czesne

250 zł
płatne przez 10 miesięcy w roku.

Obiady

10 zł/ dla chętnych

Dodatkowo płatne

Zajęcia dodatkowe/ pozalekcyjne/ dla chętnych


Regulamin opłat czesnego dostępny w sekretariacie.