dyrektor

wicedyrektor,
nauczycielka
j. niemieckiego
i historii

sekretariat

kierownik ds. administracji

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, j. niemieckiego i plastyk

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

nauczycielka
nauczania wczesnoszkolnego,
pedagog szkolny

nauczycielka j. polskiego

nauczycielka muzyki i j. niemieckiego

nauczyciel j. niemieckiego

nauczyciel j. niemieckiego, techniki i informatyki

nauczycielka przyrody

nauczycielka matematyki i przyrody

nauczyciel j. angielskiego

nauczycielka muzyki i j.angielskiego

nauczycielka matematyki

nauczycielka
matematyki i fizyki

nauczycielka religii

pomoc techniczna

nauczyciel religii

nauczyciel religii

nauczyciel historii i religii

nauczyciel j. niemieckiego i religii

nauczyciel wf

Nasi kochani emeryci

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnegotyki