dyrektor

wicedyrektor,
nauczycielka
j. niemieckiego
i historii

sekretariat

nauczycielka muzyki i j.angielskiego

nauczyciel historii i religii

kierownik ds. administracji

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, j. niemieckiego i plastyk

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający

nauczyciel j. angielskiego

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

nauczycielka religii

urlop

nauczycielka j. polskiego

nauczycielka matematyki i przyrody

nauczycielka muzyki i j. niemieckiego

nauczyciel religii

nauczyciel j. niemieckiego

pomoc techniczna

nauczycielka
matematyki i fizyki

nauczycielka biologii i przyrody

nauczyciel j. niemieckiego, techniki i informatyki

nauczycielka
nauczania wczesnoszkolnego,
pedagog szkolny

nauczycielka sztuki

Pani Julia

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

pomoc techniczna

Pani Karina nauczyciel wspomagający

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

Nasi kochani emeryci

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnegotyki