Zapraszamy na 10 edycje Mini Miasta w Raszowej

Tegoroczna edycja odbywa się w terminie
   27.05-01.07.2022 r.   
na terenie wiejskiego placu zabaw w Raszowej.
Prosimy zwrócić uwagę, że osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców na udział w wolontariacie (link do zgody znajduje się w formularzu). 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.05.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że po upływie terminu na zgłoszenia, poinformujemy, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji wolontariusza.

Pozdrawiamy ciepło i cieszymy się na owocną współpracę.

Team organizacyjny Mini Miasto