Polaryzacja uwagi
jest to proces psychiczny, będący konsekwencją głębokiej i długotrwałej koncentracji uwagi, w wyniku którego dziecko optymalizuje swój rozwój. Jak mówiła M. Montessori – to czas, w którym pogłębieniu i polepszeniu ulegają relacje ze światem rzeczy i ludzi. Budzi się jaźń. Dziecko staje się bardziej niezależne. Polaryzacja jest „fenomenem świadomości”, który skutkuje poprzez związanie kompetencji rozwojowych z przedmiotem, z ruchem lub z procesem psychicznym.

Wewnętrzny plan rozwoju
jest jedną z najważniejszych zasad, na której Maria Montessori zbudowała swoją pedagogikę. Jest wewnętrzną siłą pchającą dziecko do działania, do rozwoju. Wewnętrzny plan budowy przebiega w dwóch fazach rozwojowych, zwanymi embrionalnymi. Obie fazy przebiegają jednocześnie na dwóch różnych płaszczyznach. Pierwszy z nich, to okres prenatalny. To czas kształtowania się człowieka od embrionu do noworodka. Drugi okres embrionalny, to ten, kiedy mówimy o zarodku duchowym. To czas, w którym człowiek rozwija się do pełnego zaistnienia w społeczeństwie.

Wrażliwe fazy
to szczególny okres, w którym dziecko z łatwością przyswaja nową wiedzę i umiejętności. W tym czasie dziecko chłonie wiedzę jak gąbka, a w nim samym pojawiają się predyspozycje do przyswojenia danej umiejętności, czy poznania danej tematyki. Dziecko uczy się z łatwością, spontanicznie, naturalnie, bez większego wysiłku. Wrażliwe fazy pojawiają się i kończą spontanicznie, nie można ich zaplanować. Nie powtarzają się. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednio przygotowane otoczenie, tak aby dziecko mogło skorzystać z określonego materiału w ściśle wyznaczonym przez naturę czasie. Jeżeli dziecko w fazie wrażliwej nie ma możliwości rozwoju danej umiejętności, to bezpowrotnie traci możliwość naturalnego, pełnego rozwoju w danej dziedzinie. Oczywiście nie oznacza to, że w przyszłości nie nauczy się tego, czego nie przyswoiło sobie w wrażliwej fazie, ale będzie to wymagało dużo większego wysiłku i czasu.

Absorbujący umysł
to jedno z ważniejszych pojęć pedagogiki Marii Montessori. Nazywany również Absorbującym duchem, oznacza przyswajanie świata w sposób naturalny i nieświadomy. Absorbujący umysł to pojęcie ściśle związane z fazami wrażliwymi, dotyczy dzieci w wieku od narodzin do 3. roku życia. Dziecko w tym czasie odbiera świat i wszystkie jego bodźce nieświadomie. Ze stanu nieświadomości powoli staje się świadome. Właśnie w ciągu pierwszych trzy lata buduje się w dziecku najważniejsze podłoże dla późniejszej nauki oraz rozwoju osobowości.