Do sukcesu edukacyjnego naszej placówki oraz utrzymania obiektów na odpowiednim poziomie w dużej mierze przyczyniają się rodzice .

 

 

Cele pedagogiczne zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy rodzie zaakceptują i aktywnie będą wspierać zasady edukacji Montessori i dwujęzyczności nauczania. Zasady wychowania w domu rodzinnym , przedszkolu i szkole powinny się wzajemnie uzupełniać i wspierać.  Podstawą tego jest chęć do konstruktywnej i pełnej zaufania współpracy z zespołem pedagogicznym naszej placówki. Dlatego proponujemy rodzicom uczniów możliwość hospitacji swojego dziecka podczas pracy na materiałach Montessori.

 

 

Placówka zależna jest od organizacyjnego udziału rodziców. Państwa talenty można uaktywnić w różnych formach pomocy np. przy utrzymaniu budynku i ogrodu szkoły i przedszkola , przy organizacji festynów i różnego rodzaju uroczystości , a także pracy w Radzie Rodziców.

Potrzebujemy Państwa wsparcia!
W sekretariacie i na zebraniu rodziców opowiemy jak można nam pomóc!.

Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie!