Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, przydatnych w ich codziennym życiu. Celem inicjatywy jest wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Misją programu Laboratoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W szczególności w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy.

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany w naszej placówce do prowadzenia zajęć  m.in. na informatyce, technice, biologii, przyrodzie, fizyce, matematyce oraz w edukacji wczesnoszkolnej, zajęciach rewalidacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej jak i podczas zajęć pozalekcyjnych.