W tym roku na przewodniczącego lub przewodnicząca szkoły zgłosiło się trzech kandydatów. Uczniowie wszystkich klas głośno i aktywnie wyrazili poparcie dla swoich faworytów w czasie kampanii wyborczej.#

Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedziła debata przedwyborcza. Każda z klas wybrała trójkę reporterów, którzy zadawali kandydatom pytania w imieniu wszystkich uczniów. W ten sposób kandydaci mogli powiedzieć dlaczego chcą działać w samorządzie, jakie mają pomysły na uczniowskie inicjatywy i tym samym ostatecznie przekonali do siebie tych niezdecydowanych. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, czyli to, na co czekali wszyscy uczniowie. Każdy chętnie zagłosował na wybranego przez siebie kandydata, teraz tylko niecierpliwie czekamy na ogłoszenie wyników i powołanie nowego składu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.