Nasze młode artystki odnalazły swoje prace na wystawie pokonkursowej w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia najpiękniejszych kroszonek i pisanek naszego regionu.