W wyborach udział wzięli wszyscy uczniowie obecni w szkole, oddano 88 głosów, a prawidłowego przebiegu głosowania pilnowała komisja wyborcza.

Lekcja samorządności w szkole. Przed wyborami uczniowie klas 4-8 wzięli udział w spotkaniu o samorządności wg. Janusza Korczaka. Kandydatki na Przewodniczącego spotkały się też w ramach kampanii wyborczej z uczniami klas młodszych. Klasy 1-3 miały dzięki temu okazję dowiedzieć się więcej o Samorządzie Uczniowskim, poznać bliżej koleżanki ze starszych klas i zapytać i ich wyborcze plany.