Dzisiejszy dzień przeżywaliśmy w duchu montessoriaskim. Były grupy mieszane – starsi uczyli młodszych, albo uczyli się od młodszych.
Przedstawione zostały dwie Wielkie Lekcje Montessori, uczniowie usłyszeli piękne opowiadanie o pokoju oraz zanurzyli się wielozmysłowo w różnych aktywnościach na stacjach. Wspaniałe wydarzenie! Dziękujemy!