W wyborach samorządu uczniowskiego wyłoniony został nowy skład SU w osobach:

Hania z klasy 7 jako przewodnicząca i Wojciech z klasy 5 i Julia z klasy 6 w roli jej zastępców. Skład samorządu uzupełnią jeszcze przedstawiciele każdej z klas. Gotowi do pracy od razu zabrali się za planowanie celów krótko i długoterminowych na ten rok szkolny. Powodzenia!