Nasza szkoła oraz przedszkole oferują:

 • nauczanie dwujęzyczne (w języku polskim i niemieckim),
 • wg metody Marii Montessori,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka (zajęcia odbywają się w małych grupach),
 • wykwalifikowaną i kochającą dzieci kadrę pedagogiczną ,
 • naukę języka angielskiego w przedszkolu oraz szkole
 • urozmaicone  posiłki także dla dzieci szkolnych
 • świetlicę szkolną z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych
 • zajęcia rekreacyjne w czasie ferii zimowych i wakacji (mnóstwo projektów oraz wyjazdów)
 • liczne wycieczki, przedstawienia, imprezy okolicznościowe
 • w razie potrzeby opiekę specjalistyczną logopedy, pedagoga, psychologa, oraz innych specjalistów
 • szeroką współpracę placówki z Rodzicami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!