Uczniowie klasy 5 uczestniczą w międzyprzedmiotowym Projekcie Mitologicznym. Na lekcji historii poznawali między innymi greckich bogów i herosów. Mieli okazję wziąć udział w wielkiej lekcji dotyczącej najwcześniejszej historii pisma. Była to okazja nie tylko do poznania dziejów i rozwoju tego ważnego wynalazku. Uczniowie wcielili się m.in. w sumeryjskich pisarzy, wykonując z gliny tabliczki i wpisując tam teksty pismem klinowym (ugaryckim), a także w egipskich skrybów, mierząc się z hieroglifami. Poznali także alfabet fenicki, grecki i hebrajski. Wykonali również ciekawe zadania z kart pracy (m.in. poznając historię Ea-Nasira, nieuczciwego sprzedawcy miedzi sprzed prawie 3 800 lat). Lekcje były dla uczniów prawdziwą przygodą.