Na zajęciach historii uczniowie klasy czwartej poznają zagadnienie źródła historycznego
i uczą się je rozróżniać. Poza tym sami wcielają się w rolę poszukiwaczy źródeł w najbliższym otoczeniu i świetnie się bawią.