Pani Anna - nauczycielka wychowania przedszkolnego

Pracuję w przedszkolu Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae od 2011r. Ukończyłam studia wyższe Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym oraz międzynarodowy kurs, pozwalający na prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori. Metoda Marii Montessori pozwala mi zindywidualizować pracę dzieci i pozwolić im na swobodny, spokojny, wielozmysłowy, zgodny z zainteresowaniami rozwój. Od zawsze lubię kontakt i pracę z dziećmi, jest to praca, która przynosi mi wiele satysfakcji. Zarówno u dzieci jak i u dorosłych najbardziej cenię sobie szczerość i otwartość. W wolnej chwili spędzam czas z moją rodziną głównie na długich spacerach, wycieczkach rowerowych oraz wspólnych grach planszowych.