Szkoła Suzuki mini Paganini prowadzi swoją działalność między innymi przy współpracy ze szkołami Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej oraz Opolu-Malinie. Metoda Suzuki, którą prowadzone są zajęcia gry na skrzypcach, doskonale koreluje z pedagogiką Marii Montessori, gdyż została opracowana tak, aby każde dziecko mogło nauczyć się gry na skrzypcach.

Celem nauczania Metodą Suzuki jest wszechstronny rozwój dziecka, budowanie szlachetnej osobowości, uwrażliwienie na piękno. Wczesne nauczanie gry instrumentalnej ma również wpływ na rozwój zdolności manualnych, matematycznych i językowych, ćwiczenie koordynacji, pamięci i koncentracji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.miniPaganini.pl