Projekt „Naturalnie Zaangażowani” jest realizowany przez fundację Leśna Baza z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.