NASZ CHÓR I ORKIESTRA MINI MIASTA 2022

Obszar budowlany

Pracownia artystycza

Ratusz

Poseł z wizytą w Mini Mieście - wszystkie zadania wypełnione wzorowo. Gratulacje

Szpital dziecięy

Kuchnia dziecięca

LODY Z CIEKŁYM AZOTEM

Nasze przedszkolaki z kolejna wizytą w Mini Mieście

Obszar sportowy