Obszar budowlany

Laboratorium

Pracownia artystycza

Ratusz

Szpital dziecięy

Kuchnia dziecięca

Nasze przedszkolaki z kolejna wizytą w Mini Mieście

Obszar sportowy