odebrali 14 mają w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu dyplomy i nagrody za zajęcie czołowych miejsc w dwóch konkursach: Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej oraz Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego. Jesteśmy z nich BARDZO dumni i życzymy dalszych sukcesów!