Kulturowe zajęcia w języku angielskim z wolontariuszką Marianną. Uczniowie klas 6 I 8poznali różnice i podobieństwa polskiego I greckiego systemu edukacyjnego. Uczniowie klas 2,3 i 6 rozmawiali natomiast na temat Diversity, czyli różnorodność.