Innowacja pedagogiczna pod tytułem ,, Dziwne dni w kalendarzu – czyli aktywnie i twórczo poznajemy świat ’’ trwa od września 2021 do czerwca 2022.  W każdym miesiącu obchodzimy jeden ,, nietypowy dzień.’’

Wyjątkowe dni  w ciągu roku są doskonałą inspiracją  do zabaw i wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka.  W ramach ,, dziwnych dni ‘’ dzieci poznają historię różnych przedmiotów, eksperymentują, rozwijają zdolności kulinarne, obcują z kulturą, rozbudzają swoją kreatywność oraz umiejętności motoryczne.