Pokój i dobro!

Dzisiaj otrzymaliśmy od Państwa darowiznę w wysokości 1000 zł złożoną
w imieniu Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.
Darowizna złożona została w ramach akcji „Wyślij pączka do Afryki 2022”.

Państwa darowizna sprawi, że kobiety nie będą chodzić wiele kilometrów po wodę
a dzieci przestaną chorować, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych.

Dzięki dokonanej wpłacie afrykańskie dziecko otrzyma ciepły posiłek
i nadal będzie mogło chodzić do szkoły.
Serdecznie dziękujemy!

Misjonarze kapucyni otaczają całą Waszą społeczność swoją modlitwą
br. Jerzy Steliga OFMCap

Fundacja Kapucyni i Misje