Nasi uczniowie klas ósmych poznają ofertę szkół ponadpodstawowych w Opolu, uczestnicząc w różnych zajęciach. Dzięki wizytom w szkołach uczniowie mają szczersze spojrzenie na swoje możliwości wyboru w przyszłość