W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” uczniowie klasy 1-3 spotkali się ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka i otrzymały cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku czy pożaru. Dziękujemy za wartościowe spotkanie i ciągłą gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.