flaga_de.jpg
 
 
Ramowy rozkład dnia przedszkolaków:


6:30 – 9:45 Powitanie dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna z wykorzystaniem materiału Montessori rozwijająca m.in. percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną itp.
Praca korekcyjno – kompensacyjna. Ćwiczenia poranne,  śniadanie.
9:45 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez kółko poranne.
(Wspólne zabawy, śpiewanie, opowiadanie, czytanie i słuchanie, gry ruchowe kółko poranne.)
10:30 – 11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, wycieczki do lasu.
11:30 – 12:00 Obiad
12:00 – 14:30 Zajęcia dodatkowe: j. angielski, religia, „klub słuchacza”, „Klub gier i zabaw”.
Praca indywidualna wg Montessori.  Projekty. Zabawy rytmiczne. Aktywności plastyczno-konstrukcyjne. Odpoczynek dla dzieci młodszych.
14:30 – 15:00 Podwieczorek
15.00 - 16.30 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne. Praca indywidualna z wykorzystaniem materiału Montessori