flaga_de.jpg
 
  Przebieg procesu dwujęzycznego wychowania

 1. Słucham

 2. Akceptuję język

 3. Przyzwyczajam się do języka

 4. Przyswajam język

 5. Rozumiem:
  → Słyszę, czytam i rozumiem.

  1. Używam języka pasywnie:
  →Odpowiadam w języku polskim.

  1.Używam języka aktywnie:
  →IMieszam język polski i niemiecki podczas wypowiedzi.

  1. Mieszam język polski i niemiecki podczas wypowiedzi.
  →Mówię i piszę w języku niemieckim.