flaga_de.jpg
 
 
Kilka słów Marii Montessori:

  • dziecko potrafi samo dokonać wyboru
  • lubi powtarzać ćwiczenia
  • ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeśli zainteresuje się tym, co robi
  • poczucie godności wzrasta u dziecka, kiedy ma możliwość wyboru zajęcia i czasu na nie
  • dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki
  • dziecko i jego praca powinny zostać uszanowane
  • dziecko uczy się całym ciałem
  • środowisko powinno być tak przygotowane, by dziecko mogło swobodnie się poruszać i aby miało poczucie własnej wartości.