flaga_de.jpg
 
 
Reguły dla nauczycieli pedagogiki Montessori

Według pedagogiki Montessori nauczyciel powinien "służyć" dzieciom. Zadaniem nauczyciela jest obserwacja dziecka i dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb. Na podstawie tych informacji powinno być przygotowane otoczenie dziecka. Nauczyciele stanowią część tego otoczenia i pełnią rolę wzoru do naśladowania. Wspierają oni dziecko, aby mogło pracować w koncentracji.

Reguły nauczyciela pedagogiki Montessori:

Nauczyciel jako "pomocnik" dziecka
• W każdej sytuacji rozmawiaj z dzieckiem grzecznie i cicho. Dbając o ciszę użyj dzwoneczka, nie używaj głośnego tonu.
• Obserwuj dziecko zanim rozpoczniesz z nim rozmowę.
• Rozmawiaj z dzieckiem jak z pełnowartościowym człowiekiem. Nie wykorzystuj swojej władzy i dojrzałości wobec dziecka. Bądź naturalnym autorytetem dla dziecka.

Dzieci uczą się samodzielnie i powinny być niezależne od nauczyciela
• Kiedy dziecko pracuje skoncentrowane nie przeszkadzaj mu, gdyż podczas pełnej koncentracji najwięcej i najlepiej się uczy!
• Pozwól dziecku odkrywać świat samodzielnie, wtedy bowiem uczy się najwięcej i najlepiej.
• Pokaż dzieciom, że błędy nie są porażką lecz szansą! To jest dla dziecka o wiele ważniejsze niż pochwała czy nagana, którą Maria Montessori odrzuca, gdyż uzależnia ona od dorosłych.
• Odzwierciedlaj dziecku jego uczucia. Dziecko ma prawo pokazywać zarówno smutek, żal jak i radość oraz szczęście. Dziecko musi nauczyć się dostrzegać swoje uczucia i radzić sobie z nimi. Okaż dziecku szczerą empatię!
• Pozwól dzieciom samodzielnie rozwiązywać konflikty, zadbaj jednak o sprawiedliwość!
• Bądź powściągliwy w swoich działaniach, to dziecko i jego potrzeby powinny stać w centrum uwagi.
• Ponieważ dzieci mają bardzo otwarte zmysły ograniczaj wrażenia zmysłowe (muzyka w tle, rozmowy).

Zajęcia/lekcja
• Podczas zajęć i lekcji wykorzystuj dostępne materiały Montessori jako pomoce dydaktyczne.
• Podczas zajęć lub lekcji bierz pod uwagę pytania i życzenia dzieci. Pozwól kierować się zainteresowaniami dziecka!
• Używaj mediów tylko wtedy, kiedy jest to metodyczno-dydaktycznie uzasadnione. Dzieci w dzisiejszych czasach mają dostatecznie dużo kontaktu z mediami.
• Daj szansę na rozwój kreatywności dziecka, biała kartka jest o wiele lepsza od gotowych kolorowanek. Pomocą mogą służyć figury do odrysowywania.

Reguły i granice
• Reguły i granice są istotne w uczeniu się we wspólnocie. Ustal z dziećmi reguły i konsekwencje ich nieprzestrzegania.
• Przestrzegaj reguł, które są wymagane od dzieci.
• Jesteś odpowiedzialna za przestrzeganie reguł, ustal granice spokojnym i stanowczym tonem odnosząc się szacunkiem do dzieci.
• Wysyłaj komunikat "Ja" (Np. Chciałabym abyście się pogodzili bez bicia) w sytuacjach krytycznych wystarczy wyrażenie "Stop, przestańcie!". Szczegóły złego zachowania wytłumacz dopiero kiedy emocje opadną. Ważne jest wcześniejsze ustalenie konsekwencji nie przestrzegania reguł.