flaga_de.jpg
 
 
Materiał rozwojowy

cw dnia codziennego.jpg kształcenie zmyłow.jpg edukacja językowa.jpg  edukacja matematyczna.jpg  wychowanie kosmiczne.jpg

Materiał rozwojowy Marii Montessori, określany jest też mianem „kluczem do świata”. Każdy z materiałów jest tak skonstruowany, aby prowadzić dziecko od ogółu, do szczegółu, od konkretu, do zagadnień coraz bardziej abstrakcyjnych. Dodatkowo, każdy materiał odpowiada różnym wrażliwym fazom okresu dzieciństwa. Maria Montessori opracowywała materiały w oparciu o swoje doświadczenie w pracy z dziećmi, a także w oparciu o osiągnięcia francuskich psychologów Itarda i Sequina.

Materiał Montessori jest tak skonstruowany, że zawiera kontrolę błędów, tzn. jeśli dziecko popełni błąd to jest on łatwo zauważalny i dziecko może samo go skorygować.

Twórczyni metody przewidziała dla dzieci następujące grupy materiału rozwojowego:
– do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego,
– do kształcenia zmysłów,
– do edukacji językowej,
– do edukacji matematycznej,
– do wychowania kosmicznego (wiedzy o wszechświecie).