flaga_de.jpg
 
 
GRONO PEDAGOGICZNE
 
 

 
   
wicedyrektor, nauczycielka j. niemieckiego i historii   nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, pedagog szkolny   nauczycielka matematyki
i fizyki
 
   
nauczycielka nauczania wczesnoszkolnegotyki   nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, j. niemieckiego i plastyki
  nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający
 
   
nauczycielka j. polskiego   nauczycielka matematyki i przyrody   nauczycielka muzyki i j.angielskiego
 
   
nauczycielka religii   nauczycielka muzyki i j. niemieckiego   nauczyciel j. angielskiego
 
   
nauczycielka matematyki   nauczycielka przyrody
  pomoc techniczna
 
    Pan Daniel
nauczyciel j. niemieckiego, techniki i informatyki   nauczyciel wf   nauczyciel j. niemieckiego
 
       
nauczyciel religii   nauczyciel religii