dyrektor

wicedyrektor,
nauczycielka
j. niemieckiego
i historii

nauczycielka
nauczania wczesnoszkolnego,
pedagog szkolny

nauczycielka
matematyki i fizyki

kierownik ds. administracji

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnegotyki

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, j. niemieckiego i plastyk

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający

nauczycielka muzyki i j. niemieckiego

nauczycielka j. polskiego

nauczycielka matematyki i przyrody

nauczycielka muzyki i j.angielskiego

nauczyciel j. angielskiego

nauczycielka religii

nauczycielka przyrody

nauczycielka matematyki

pomoc techniczna

nauczyciel j. niemieckiego, techniki i informatyki

nauczyciel j. niemieckiego

nauczyciel wf

nauczyciel religii

nauczyciel religii